YATAQ DƏSTİ

Saray Xalı yorğan-döşəklərin, yataq örtüklərinin, kilim və ədyalların yuyulması xidmətlərini həyata keçiririk.